Merancang Digital Marketing Strategy dengan Generative AI